A sakál és a zsiráf üzemmód összehasonlítása

2018. 02. 15.
Az erőszakmentes kommunikációban az erőszakos működésmód szimbóluma a sakál, az erőszakmentesé a zsiráf. Mi jellemző az egyikre, mi a másikra? Ez a táblázat abban segít, hogy felismerjem, hogy épp most sakál, vagy zsiráf üzemmódban vagyok. Ha tudatosítom, lehetőségem van, hogy üzemmódot váltsak.

sakál üzemmód zsiráf üzemmód
cél Győzelem. Igazság hangoztatása. Tanítás. Mások megváltoztatása. Rávenni másokat, hogy megtegyék, amit szeretnék. Problémamegoldás. Kapcsolatépítés. Szívből adás. Önkéntesség. Szükségletek kielégítése. Őszinteség. Az élet gazdagítása.
minősítés Úgy gondolom, hogy van olyan hogy helyes-helytelen, jó-rossz, normális-abnormális, és ezekben a kategóriában, címkékben, minősítésekben gondolkodom. Nem gondolkodom kategóriában, címkékben, minősítésekben.
megérdemel A ki mit érdemel gondolkodásmódban gondolkodom, ennek megfelelően kezelem az embereket. Aki jó, normális, helyesen cselekszik azt jutalmazom, aki rossz, abnormális, helytelenül viselkedik azt büntetem. Nem aszerint kezelem embertársaimat, hogy mit érdemelnek, hanem aszerint, hogy mire van szükségük. Nem büntetek és nem jutalmazok.
önmagam motiválása Cselekedeteim mozgatórugója a büntetéstől, bűntudattól, szégyentől való félelem, vagy a jutalom, a szeretet elnyerésének reménye. Cselekedetem mozgatórugója a saját szükségleteim kielégítése, és a másik ember jólétéhez való örömteli, önkéntes, együttérzésből fakadó hozzájárulás.
mások motiválása Másokat jutalmazással és büntetéssel motiválok. Ha valaki megtesz nekem valamit, az jutalmat érdemel, ha nem tesz meg, akkor büntetést, például minősítések formájában. Csak akkor fogadom el mások szolgálatait, csak akkor örülök annak, ha megtesznek nekem valamit, ha ezt önként, örömmel teszik. Jutalmazást nem használok, ehelyett köszönetet mondok, kifejezem hálámat.
felelősségvállalás az érzésekért Nem vállalok felelősséget saját érzéseimért. Mások dühítenek fel, mások miatt keserítenek el, általában mások okozzák az érzéseimet, én nem tehetek róla. Felelősséget vállalok saját érzéseimért, tudatában vagyok, hogy nem mások okozzák az érzéseimet, hanem ahogyan reagálok az adott helyzetre. Tudom, hogy az érzéseim a szükségletem kielégüléséből, illetve ki nem elégüléséből fakadnak.
választás Nem vállalok felelősséget tetteimért. Sokszor úgy látom, hogy nincs választásom, meg kell tennem azt ami a dolgom, ami a feladatom, ami kötelező, amit muszáj. Amire felettesem, főnököm, a cég utasít, azt meg kell tennem, nincs választásom. Tudatában vagyok, hogy minden pillanatban választás előtt állok. Nem mindig szeretem a lehetőségeket, melyek közül választhatok, de vállalom a felelősséget, hogy a választásom egy szabad döntés. Nem gondolom, hogy bármit is meg kell tennem, hogy bármi is kötelező.
ítélkezés Morális ítéletekben gondolkodom (helyes/helytelen, jó/rossz, stb.) Értékítéletekben gondolkodom (azt ítélem meg, hogy egy bizonyos tett, cselekedet szolgálja-e a szükségletek kielégülését, avagy nem)
viszonyrendszer Elfogadom az alá-, fölérendelt viszonyokat a szülő-gyerek, tanár-diák, főnök-beosztott, stb. viszonyokban. Mellérendelt viszonyokra törekszem mind a magánéletemben, mind a munkahelyemen.
időbeliség A múltra és a jövőre koncentrálok. Ki hibázott, mit rontott el a múltban, mit kellene tenni a jövőben. A jelenre koncentrálok. Itt és most teszek valamit, hogy a jövőben változás legyen lehetséges.
adás Amikor másoknak adok, azt általában félelem, bűntudat, szégyen motiválja, illetve a jutalom reménye. Esetleg, hogy ezzel szeretetet vásárolhatok. Önszántamból, önzetlenül, szívből adok, annak az örömnek a megéléséért, melyet ez a fajta adás jelent.
viszony mások fájdalmához, problémáihoz Nem bírom a másik ember problémáit és fájdalmait, meg akarom gyógyítani, szerelni, javítani, változtatni a másikat. Tanácsokat adok. Együttérzéssel viszonyulok mások fájdalmához. A változtatás igénye nélkül együtt vagyok a másikkal. Hiszek abban, hogy a másik ember képes megbirkózni saját problémáival, amennyiben tisztába kerül saját szükségleteivel. Próbálom megérteni a másikat, hogy mi zajlik benne. Ez sokszor a másik ember számára is tisztánlátást, megértést hoz.
igazság Nagyon fontos számomra, hogy kinek van igaza. A vitákban arra törekszem, hogy igazamat belássák a vitapartnerek. Helyzetekben azt keresem, hogy ki a hibás, ki a felelős, kinek nincs igaza. Nem érdekel, hogy melyik félnek van igaza, a felek közti megértésre törekszem. A megértésből, elfogadásból fakadó kapcsolat teremti meg az esetleges változás lehetőségét, és nem a másik igazának belátása.
játékok Győztes vesztes játékokban szeretek részt venni, ezeket élvezem. A játék lényege, hogy győzzek. Egy győztes, de nem túl élvezetes játék nagyobb értékkel bír, mint egy vesztes de nagyon élvezetes és izgalmas. Ez igaz akár játékosként, akár szemlélőként is. Együttműködő játékokat szeretek játszani. Ha játékot nézek, a játék szépségét, és nem az eredményt, a győztes figyelem. A játékban a kihívásokat, a közös élményeket, az élvezetet, és nem a győzelmet keresem.
játszmák Kapcsolataimban, konfliktusaimban győztes/vesztes játszmákban és szerepekben gondolkodom. Győzelemre törekszem. Egyenrangúságra törekszem kapcsolataimban, konfliktusban nem győzelemre török, hanem megértésre, odafigyelésre az összes résztvevő szempontjait, szükségleteit igyekszem szem előtt tartani.
összehasonlítás Imádom magamat összehasonlítani másokkal. Ettől vagy kevesebbnek gondolom magamat, és elkeseredek, vagy felsőbbrendűnek gondolom magam, és büszke leszek. Nem kedvelem az összehasonlításokat. A helyzeteket önmagukban nézem, egy adott helyen és időben, ott és akkor értékelem, és nézek rá ezzel kapcsolatosan saját érzéseimre és szükségleteimre..
nagyonzoli.hu | login